.

Experimentar tècniques d’expressió

Deixar-se portar intuïtivament per les qualitats dels diferents materials per a les arts plàstiques, aporta diversió i manté despert la nostra manera natural d’assimilar el món, estimulant la curiositat i la capacitat creativa. Les sessions poden convertir-se en jocs basats en l’experiència sensorial o laboratoris per deixar actuar el nostre pensament constructiu i científic.

L’art, com el joc, forma part de la condició humana i és un element clau en el desenvolupament de la persona. Les idees preconcebudes, consideracions estètiques i prejudicis de mercat sobre el que “és i no és art” sovint ens distancien d’aquesta activitat des de molt primerenca edat, privant-nos d’una de les fórmules més saludables d’aconseguir benestar personal i espiritual.

És important no dissuadir a nens i joves del joc creatiu de l’art, donant-los a conèixer diferents opcions, permetent-los experimentar amb espontaneïtat i evitant emetre judicis de valors que únicament responen a estereotips passatgers.

Els adults que senten que van ser allunyats d’aquest mitjà per haver rebut valoracions negatives, conseqüència d’aquesta confusió educacional que encara persisteix, també poden desfer camí i reprendre la seva intenció i entusiasme inicials.