Sessions de arteterapia individuals

El set de treball es decideix a partir de les necessitats i circumstàncies de cada cas. La gran varietat d’opcions que disposem per deixar constància plàstica de les nostres percepcions permet múltiples solucions, incloent els suports informàtics o virtuals.
Sessions individuals
Les sessions individuals permeten que les persones se sentin acompanyades per explorar les seves dificultats o inquietuds personals en un lloc segur. La freqüència de les sessions individuals sol ser d’una o dues per setmana i tenen una durada aproximada de 50 o 60 minuts.
Sessions domiciliàries
Les sessions domiciliàries es donen en el lloc on es trobi la persona interessada, nen o adult, ja sigui el seu propi domicili, un centre escolar o una institució d’ingrés (centres de dia, hospitals…)

Sessions d’artteràpia en grup

Sessions de arteterapia en grups reduïts

L’objectiu és crear un espai de suport i acompanyament emocional on un grup de persones aconsegueixin l’ambient de confiança i seguretat suficients per compartir situacions difícils, expressant-se espontàniament a través dels mitjans artístics, i on aquestes dificultats expressades puguin ser contingudes i elaborades.
El nivell d’intervenció del arteterapeutas’estructura depenent de les característiques del grup i la vulnerabilitat de les persones que ho componen:

Grups de suport emocional
Estudi obert
Es potencia la creació artística i l’atenció és més individualitzada que en altres grups, no es fan interpretacions grupales. Les sessions són sempre a la mateixa hora i en el mateix lloc, no obstant això el temps de permanència en la sessió pot variar segons siguin les necessitats de cada membre. Pot ser des d’una hora fins a quatre o més, és a dir, todod el temps que estigui obert l’estudi.
Grup obert
Les sessions són sempre a la mateixa hora i en el mateix lloc, i tenen una durada determinada, que sol ser d’una hora i mitja. Es requereix compromís de puntualitat. Els participants poden ser de 4 o 5 a 20 aproximadament, depenent del tipus de grup. Es potencia la creació i els comentaris d’índole artística. El que es persegueix és trencar l’aïllament, promoure la interacció personal i la realització de treballs artístics oferint l’art com una mesura de contenció.

Grups focalitzats (en una situació conflictiva comuna).
Grups dirigits a pacients o familiars de pacients amb una patologia o problemàtica comuna
Grups dirigits a pacients o familiars de pacients amb una patologia o problemàtica comuna (grups en unitats o centres de dia per als trastorns de l’alimentació, associacions de malalties cròniques, grups en unitats d’oncologia, etc.)
Grups de suport mutu
És necessari un marc de confidencialitat i preferentment que el arteterapeuta estigui instruït en el tema, encara que el fonamental és que siguin els participants els que comparteixin experiències. Alguns exemples de grups de suport:
Embaràs,
Processos d’inseminació assistida
Criança i educació dels fills
Acompanyament en el duel

Grups experiencials
Aquest tipus de grups es mouen entre la formació continuada i el suport emocional terapèutic
Grups de arteterapia experiencial.
Consisteix en 9 sessions de arteterapia grupalamb l’objectiu de fer una aproximació a aquesta disciplina d’una manera experiencial. És necessari el compromís d’assistència i confidencialitat.
L’accés al grup ve precedit d’una etrevistainformativa individual.
Grups de trobada entre professionals.
Quinzenals o mensuals, aquestes trobades actuen com una enriquidora ajuda per a la gestió de conflictes emocionals derivats de l’acompliment professional. Afavoreixen l’acte-supervisió, el suport inter-professional i el desbloquejo de recursos personals, de vegades en suspens a causa de l’estrès. S’alleugen tensions, es comparteixen recursos i es dissolen dubtes i ansietats, obtenint formació continuada.
Especialment recomanat per a professionals de l’assistència i l’educació, en tots els seus vessants (personal de salut, treballadores socials, arteterapeutas, mestres, personal docent, bombers…)

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ

Sessions/Tallers de tècniques d’expressió

Taller Laboratori d’expressió
Què expressen els materials? Per què escollim uns o uns altres?. El taller consisteix en un recorregut experimental de nou sessions intentant explorar al màxim la possibilitat d’utilitzar diferents tècniques amb materials bàsics.
Per a totes les edats, individualment o en família.

Activitats extraescolars i complementàries.
Tallers d’arts plàstiques per a nens i adolescents, la finalitat dels quals és donar a conèixer les diferents tècniques a l’abast treballant la creativitat, la cohesió grupal i la iniciativa personal.
Quan ens deixem portar pel joc artístic dibuixant, pintant o fent qualsevol altra activitat creativa, a més de relaxar-nos i passar una estona agradable, sovint expressem les nostres emocions i posem ordre als nostres pensaments sense adonar-nos!. Això fa de l’art una activitat saludable, tant com pugui ser-ho l’esport. Ens cuidem i ens divertim amb l’esport, mantenint-nos en bona forma física …i perquè no millorar també el nostre estat mental practicant activitats artístiques?. Gaudim d’un mitjà creatiu i divertit per millorar destreses mentals i conèixer-nos millor, posant en joc les nostres preferències, sentiments i emocions.

Racó d’art per a festes i celebracions
Senzilles propostes d’expressió plàstica per amenitzar i acompanyar les teves festes. Consulta les diferents possibilitats segons el nombre de participants i el lloc.