El arteterapia está especialmente indicado para desbloquear la expresión de las emociones difíciles de abordar con palabras.

No es necesario conocer las técnicas ni siquiera haber utilizado nunca materiales para las artes plásticas. La meta está centrada en proporcionar un campo de expresión y comunicación alternativo o complementario a la palabra.

¿Què és l’artteràpia?

 

Segons la definició de lAssociació Professional Espanyola d’Artterapeutes (ATe), l’Artteràpia és una professió assistencial que utilitza la creació artística com a eina per facilitar l’expressió i resolució de conflictes emocionals o psicològics. L’Artteràpia es practica en sessions individuals o en petits grups sota la conducció d’un artterapeuta.
Inclou els mitjans artístics propis de les arts visuals, com la pintura, el dibuix, el gravat, la performance, la instal·lació, l’escultura, el treball en volum, la narrativa lligada a la imatge, la fotografia, el video.…Els artterapeutes són professionals de l’art, la psicologia, la sanitat o l’educació que han cursat un màster universitari en artteràpia”.

Els/les artterapeutes tenen per objectiu facilitar als seus clients un espai d’expressió, que els possibiliti crear i assumir les seves pròpies decisions. Animar-los a utilitzar els mitjans i processos de creació plàstica per indagar i descobrir aquells aspectes de les seves emocions que els resulten més complexos i confusos i que no sempre poden ser formulats verbalment. També acompanyar i sostenir als seus clients durant aquests processos d’exploració i construcció subjectiva

 

 

És necessari saber art per acudir a sessions d’artteràpia?

En cap cas es requereix tenir coneixements sobre mitjans artístics. Ja que l’obra no és una fi en si mateixa, no és necessari conèixer les tècniques ni tan sols haver utilitzat mai materials per a les arts plàstiques. La meta està centrada a proporcionar un camp d’expressió i comunicació alternatiu o complementari a la paraula.

 

Com són els tractaments?

Els tractaments poden ser de curta, mitjana o llarga durada, depèn de si és necessari fer un treball de contenció, d’acompanyament focalitzat en un conflicte puntual o d’estimulació del creixement personal a llarg termini.

L’objectiu primordial és crear un espai suficientment segur, on les dificultats psicològiques i emocionals puguin ser contingudes i elaborades. El arteterapeutacondueix les sessions permetent que la persona pugui expressar-se lliurement, i va recollint els significats afectius dels seus processos sense apressar-se a fer intrepretaciones dels continguts. Els treballs realitzats es contemplen com a enunciats que posseeixen molts nivells de lectura diferents i sempre, en últim terme, la persona que els crea és l’única que pot arribar a comprendre plenament el seu significat.

“El principi consisteix que és el pacient, i únicament el pacient, qui posseeix les respostes. Es tracta de permetre-li que caigui en el compte del que sap, o es faci conscient d’això, amb una actitud d’acceptació”  (Winnicott, 1971:102).

 

A qui pot ajudar l’artteràpia?

El arteterapia està especialment indicat per desbloquejar l’expressió de les emocions difícils d’abordar amb paraules. És necessari que la persona vulgui entrar en un procés d’indagació relacionat amb  l’activitat artística o bé, per començar, estigui disposada simplement a vincular-se amb una activitat acompanyada que li permeti un altre mitjà d’expressió, tant si l’objectiu és ajudar al creixement, com la superació de moments difícils, el tractament de trastorns diagnosticats, o el seguiment de situacions derivades de traumes.

Els camps d’aplicació del arteterapia s’estenen a la salut, l’educació i l’assistència social. Es tracta a nens, adolescents i adults de totes les edats, en consultes privades, servei domiciliari, escoles, educació especial, salut mental, hospitals, centres de dia, cures pal·liatives, atenció emocional a malalties degeneratives i cròniques, centres penitenciaris, programes de desintoxicació…

 

Com actua l’artteràpia?

La relación triangular que se establece entre el paciente, el terapeuta y la obra, es el elemento esencial del vínculo terapéutico. La obra y su proceso de creación funcionan como  mediadores cargados de significado. El acompañamiento del terapeuta confiere seguridad a la relación entre la persona y sus procesos otorgándole el poder de explorar y reflexiónar.

Según las circunstancias las sesiones de arteterapia pueden presentar formatos y niveles de intervención distintos, siempre que se mantengan los elementos de un encuadre terapéutico:

L’espai i el temps.

Les sessions tenen una durada i freqüència acordades que es fixaran en començar el tractament. Han de donar-se en un espai segur que garanteixi el seu desenvolupament sense interrupcions.

La funció de l’artterapeuta

L’artterapeuta te la funció de facilitar, conduir i protegir les condicions que fan possible els processos creatius.

Els materials i l’obra artística.

Els materials han de ser variats i suficients, oferint diversitat d’opcions expressives sense resultar inabordables. Les obres pertanyen als seus autors i tenen ple dret sobre elles, però romanen sota la custòdia de la arteterapeuta mentre dura el tractament.

La confidencialitat.

Tot el contingut de les sessions i de les converses dins del marc de tractament és confidencial, incloses les obres o peces produïdes, dibuixos, objectes, etc.

La seguretat i el respecte mutu.

Són pilars fonamentals en qualsevol relació terapèutica.

 

 Informació de tallers i sessions