.

Aprendre a dibuixar

El dibuix és una disciplina que ens permet redescobrir el món constantment, i una forma molt eficaç de guanyar accés a la manera de pensament no verbal.
Les meves classes de dibuix, segueixen el mètode de la Dra. Edwars*, però també es nodreixen de la Teoria del Arteterapia. Recullen activitats i exercicis que potencien les capacidaes de cadascun per a la representació gràfica i el desenvolupament de l’estil propi.
Adaptar els exercicis i la seva progressió a les diverses necessitats i predisposició dels alumnes és tasca de qui imparteix les classes. Així mateix, està en mans dels alumnes mantenir un temps mínim de pràctica quotidiana del dibuix que els permeti prosperar en les seves noves habilitats.

En conjunt, és una experiència transformadora, d’obertura. Va destinada a joves i adults de totes les edats, especialment:

  • Persones creatives, que treballin en camps diferents de l’artístic i que vulguin controlar millor les seves habilitats per guanyar seguretat (professionals de la docència, mestres, professors d’arts plàstiques…).
  • Nens a partir de 10 anys.
  • Per als adolescents pot ser tot un descobriment, i una bona pràctica per guanyar capacitat de concentració, canalitzar l’energia desbocada i reafirmar la pròpia identitat, ajudant-los a superar estereotips.
  • També interessa a qualsevol persona que vulgui reprendre o descobrir el dibuix com un dinamizante exercici de relaxació i atenció plena que aporta destresa mental, per a millora i esbarjo personal

“… dibuixar és alguna cosa que està a l’abast de qualsevol persona amb vista normal i la suficient coordinació ull-rajo com per enfilar una agulla o agafar una pilota llançada. En contra de l’opinió popular, l’habilitat manual no és un factor primari per dibuixar. Tot el que pot escriure llegiblement té destresa per dibuixar …El dibuix, amb tot l’agradable que resulta, no és més que una clau que obre la porta a altres objectius” (Betty Edwards, p.6 i 11).

 

(1) Betty Edwards és professora de dibuix a la Universitat de l’estat de Califòrnia en LongBeach. Continua la seva recerca sobre la relació entre el dibuix i les funcions dels hemisferis cerebrals. La seva dedicació la va portar a observar meticulosament els processos mentals que s’engeguen quan dibuixem prenent un model. Això, juntament amb una profunda recerca bibliogràfica, li va fer possible elaborar els principis bàsics i la sèrie d’exercicis d’un mètode per aprendre a dibuixar. Prendre consciència de l’estat mental que es requereix i aprendre a sostenir-ho amb la pràctica, és l’essència del mètode.